Vi har opdateret vores egne datapolitikker – nu vil vi hjælpe jer med at opdatere jeres

Vi vil i dette blogindlæg gerne belyse en mulig GDPR-udfordring vi ser ved mange af vores kunders ticket-modul.