Josh Sorensen, https://www.pexels.com/photo/woman-with-white-shirt-raising-her-right-hand-976863/

Ticket v2.4.1: Garderobe og partout-forbedringer

Forbedringer i garderobe

Vi har hidtil kun kunne lave salg via SMS i garderobemodulet. Dvs. kunderne skulle betale via SMS, hvilket fungerer rigtigt godt, men er både dyrt for jer, da teleselskaberne pålægger mange gebyrer ved SMS-betaling, samt kun virker for danske abonnenter.

Vi har derfor nu introduceret MobilePay, Dankort samt VISA/MasterCard-understøttelse! Det kræver blot at slå et flueben til, så kan I sælge garderobebilletter med disse betalingsmetoder. Da vi kører på live/BACKEND Tickets indløsningsaftaler kræver det intet papirarbejde eller løbende omkostninger. I får blot udbetaling for alt garderobesalg én gang om måneden.

 

Helt nyt partout-system

Vores partout-system har vi ikke kun fået roser for. De største udfordringer vi har fokuseret på at løse, i vores komplette omskrivning af partout-salget, har været:

  • Ét billetgebyr. Tidligere har hver billet i et partout-salg udløst et billetgebyr. Det har gjort, at gebyrerne for slutkunden i nogle tilfælde har været op imod 1/3 af billetprisen.
  • Rabat pr. arrangement. Tidligere angav man, hvor meget rabat man fik på hver billet i et partout-salg. Det var virkeligt fleksibelt, men også et større regnestykke, som ikke blev nemmere af hvis man var medlem. I praksis virker ingen til at have behov for denne fleksibilitet og den har forvirret rigtigt meget. Derfor angives nu blot en alm. billetpris ved partout-salget.
  • Partout-billet eller pr. event? Man kan nu angive, om man ønsker at få udstedt én billet pr. event i partout-salget, eller om man blot ønsker én partout-billet. Det sidste er en speciel billet, der er oplagt at give til gæster ved festivaler, hvor gæsten blot viser billetten én gang og derefter får et armbånd eller lignende. I begge tilfælde vil der blive oprettet billetter til alle arrangementer i partout-salget, men slutkunden kan så nøjes med at få partout-billetten.
  • Værdi af event-billetter. Pga. disse ændringer, så er de enkelte billetter nu teknisk set oprettet som fribilletter af hensyn til bogføring. I stedet lægges al billetværdi på partout-billetten, så tallene går op. Laves der tilkøb, så lægges værdien for dette, dog på den rette event-billet. Dette er primært relevant af hensyn til bogføring – det væsentlige er, at vi med denne måde sikrer, at alt går op og at partout-billetværdien ikke bare “spredes” ud over alle billetterne, men i stedet indeholdes i denne specielle partout-billet.

 

Andre forbedringer

  • I POS2’s salg til medlemmer, blev priserne vist uden gebyr. Dette er nu rettet, så medlemspriser, ligesom alm. priser, vises inkl. alle gebyrer.
  • Salgsrapporten havde i en kort periode (i alt 4 dage) en fejl der gjorde, at der kunne blive iberegnet billetter, der lå uden for de valgte kriterier og kunne dermed give misvisende tal.